De Wet van Resonantie

Na 10 jaar wordt het eens tijd dat er een aan deze tijd aangepaste benadering van de cursussen Dreamhealer-Warhealer, Memory Demonhealer en Leef je Eigen Droom komt.

In deze tekst, hieronder, staat ook duidelijk beschreven hoe en wat in welke cursus aan bod komt.

Eerst even een inleiding over het woord "resonantie", dat is op zich al erg interessant!

Resoneren
een woord uit het Latijn: re-sondre.
Re-sondre betekent volgens het vreemde woordenboek:  weer-galmen, teruggalmen,  mee- en na- klinken (door het meetrillen met de erop vallende trilling.)

Resonanantia (L) betekent weerklank, het resoneren en het mee trillen.

De wet van resonantie in dit schrijven behelst hier de betekenis: het meetrillen met de erop vallende trilling.

Alles wat wij met ons "meedragen" aan herinneringen, ervaringen, drama's en trauma's en ook leuke herinneringen, resoneert met zijn eigen resonantie - trilling in ons en zolang deze resonantie bestaat, trilt - resoneert onze omgeving mee met de erop vallende (gelijksoortige) trilling. Omgekeerd, resoneren wij mee op de resonanties in onze omgeving.

Zij, de resonanties, bepalen als het ware wat er in ons leven op ons pad komt, wat er in ons leven aan leuke en afschuwelijke dingen gebeurt.
Ik zal het je nog sterker zeggen, de resonanties van je ouders en voorouders zijn ook nog in jou aanwezig, in het genetisch geheugen en spelen zeker een rol in de ervaringen die je in je leven hebt meegemaakt en nog nu meemaakt.

Deze "genetische resonanties" om het maar eens zo te noemen, worden in andere takken van geneeskunst - genetisch miasma - genoemd.
Miasma betekent: "moerasgas die ziekten veroorzaken kan". Dit moerasgas  leeft dus ook nog in ons, genetisch moerasgas die ziekten veroorzaken kan.

Laten we al deze resonanties, dus ook het genetisch moerasgas, eens geest noemen. Geesten van herinneringen, ervaringen, drama's, trauma's en ga zo maar door.
Deze geesten worden in het sjamanisme  - droomgenezers - "geesten van trauma"  of "herinneringsgeesten" genoemd. Trauma Spirtis of  Memory Demons.

Zolang deze trauma geesten niet geheeld zijn, veroorzaken zij, keer op keer, nieuwe drama's in ons leven. Sterker nog, ongeheelde trauma geesten geven wij ook weer door aan onze kinderen, letterlijk en in het dagelijks leven ook letterlijk, waardoor onze kinderen ook weer door deze drama's heen moeten en het op hun beurt wr doorgeven aan de volgende generatie. En weer en weer en weer.

Als de trauma geesten geheeld zijn, is de resonantie weg. Je omgeving resoneert niet meer op jouw resonantie.
En omdat jij die trillingen niet meer hebt, kan je ook niet meer mee trillen met..!
De trauma geest die je in je dagenlijs leven parten speelt, vind je op je levenscirkel. Daar, op je levenscirkel heel je deze trauma geest die je gevonden hebt.

Goed, en nu, waar zit de bron van deze resonantie?  Die BRON de OORZAAK van de trauma geesten kan je vinden en ook helen!!! En dat moet ook, wil je ALLE resonantie van dat ene drama in jouw leven voorgoed voor jou, voor je ouders, voor je voorouders en voor de toekomstige generatie en allen waarmee je nu verbonden bent, uit de wereld hebben.

En persoonlijke heling voor je zelf, is een heling op energetisch niveau voor allen met wie je verbonden bent, in het nu, in het verleden n in de toekomst! Dat gaat zoo ver door, daar hebben we geen weet van, het gaat de hele wereld over en wordt uiteindelijk een universele heling!!!

In de eerste cursus, Dreamhealer-Warhealer, leer je, hoe je jezelf kunt helen, op je levens cirkel, van de trauma geesten die je in je dagelijkse leven parten spelen.

Daarna ga je, met je begeleidende krachtdieren, naar de OORZAAK van het trauma dat je op je levenscirkel vond en doe je daar de OORZAAK heling.
Wees gerust: we gaan de drama's niet in, je hoeft niet opnieuw te lijden.

Er is tijdens de cursus een uitgebreide uitleg en veel tijd om het te doen en het sjamanistische reizen aan te leren. Er is heel veel bescherming, beveiliging en hulp, dat wordt je allemaal geleerd. Je werkt nooit zonder verbindingen met het Licht en je magic tool - je magische gereedschap - dat je tijdens de cursussen ontvangt.

Het maken van de verbindingen welke nodig zijn om dit sjamanistische helende werk veilig te doen, wordt je ook geleerd in deze Dreamhealer-Warhealer cursus.
Bij alles wat je ziet en doet, ben jij de baas, de dirigent. D.w.z.: jij bepaalt en jij beslist en jij leert jouw eigen levensweg te bevrijden, ook voor je toekomst! Ja, heus, natuurlijk resoneren de trauma geesten al op punten van je levens cirkel in de toekomst: de stenen waarover je weer gaat struikelen liggen al klaar, zolang deze trauma geesten niet geheeld zijn. De vicieuze cirkel is rond!!!

In n persoonlijke heling, jouw heling, heel je dus ook de OORZAAK uit het - verre - verleden, het heelt het heden en het heelt de toekomst, voor jou en voor.... allen!!!

Het toppunt van het lijden is bereikt, je hoeft in deze cursussen niet meer te lijden, je gaat de beelden niet in, sterker nog, dat is "verboden" (je wilt ook nit weten wat het trauma was, gelukkig niet,) en je heelt op energetisch niveau.
De heling is wl voelbaar n zichtbaar. Je kunt tijdens de heling, naar het punt waar je begeleidende krachtdieren je heen brengen, zin WAT je heelt. Laat je prettig verrassen!!!

Het moerasgas, in ons eigen geestesmeer, zal bij iedere persoonlijke heling minder worden. Hoe meer jij je eigen helingen doet, hoe schoner je geestesmeer wordt, je ziele water, hoe minder deze moerasgassen ziekten veroorzaken kunnen!!!!

Op een A-viertje wat je tijdens de cursus krijgt, staat in korte zinnen de hele "methode" in volgorde van handelingen beschreven waardoor je thuis, zo vaak als je wilt je eigen helingen op deze sjamanistische wijze kunt doen in een half uurtje!!!!!

De cursus Memory Demonhealer is er op gericht te transformeren door de kracht van jouw wil in samenwerking met de sjamaan - droomgenezer - de Grote Moeder- in jou. Natuurlijk pas je je verbindingen met het Licht hier ook toe, die heb je in de eerste cursus geleerd. Je leert in deze cursus ook je verbindingen te maken met de Magir in jou en de Waarnemer in jou.

Je gevoel is je gereedschap, het gevoel dat je voelt als je aan iets denkt wat jou overkomen is. Aan dit gevoel zijn herinneringsbeelden gelinkt.
Deze herinneringsbeelden worden je getoond door de Waarnemer in jou. Je bent op dat moment de Waarnemer en je gaat de herinneringsbeelden niet in. Deze beelden geven vaak een oude situatie weer of leiden je, als een draad, naar de meest noodzakelijke beelden om te helen.
Je gaat in deze beelden leren veranderen, opruimen, schoonmaken, wegsturen en de beelden transformeer je zoo tot het meest ideale beeld dat je je maar kunt voorstellen! Dan zijn de resonanties van de oude beelden reeds geheeld!

Vanuit deze geheelde resonantie ga je een sjamanistiche reis maken, je vliegt door een tunnel naar "de andere kant".  Aan de andere kant van de tunnel kom je er uit om daar ook weer de OORZAAK van je beelden te helen. Er is, ergens in dit innerlijke landschap waar je nu bent, een herinneringsdemon die de oorzaak is van jouw beelden. De oorzaak ligt in het - verre -  verleden.

Het kan zijn dat je een genetisch miasma, een herinnerings - geest- demon van je voorouders als oorzaak vindt, ook hier laat je je maar weer prettig verrassen en bij alles: JIJ bent de baas, de dirigent!

Je krijgt voor dit sjamanistisch helende werk natuurlijk ook magic tools - magisch gereedschap - aangeboden om je bij te staan en mee te werken tijdens de helingen.
Als je de herinneringsdemon gevonden hebt, kan je je heling voleindigen!
Klaar, weer je zelf geheeld en dus...... voor allen!
Prachtige leer, die je dagelijks in het leven kunt toepassen, op iedere situatie die je ongemakkelijke, nare gevoelens geeft!

Tevens ben je een aarde heler.... want ook op die plaatsen, op energetisch niveau, waar eea. heeft plaatsgevonden, is de resonantie, van de trauma geest, nu weg en kunnen dergelijke drama's daar niet meer plaats vinden. De Wet van resonantie!!!

Ook in deze cursus ontvang je weer een A-viertje met de volgorde van de " methode" in korte zinnetjes uitgelegd, waarmee je thuis iedere keer als je dat wilt, je eigen persoonlijke helingen in een half uurtje kunt doen voor jou en dus.... voor allen!!!

Goed, dan gaan we nu naar de derde parel: Leef je Eigen Droom.
Deze cursus is een dieper niveau van sjamanisme, de sjamaan in jou, de droomgenezer, de Grote Moeder in jou, Umai, zij die Licht brengt, doet nu de helingen.
Jij leert in deze cursus "zelf niets meer te doen". Je wordt het instrument, het kanaal, waardoor Umai d Heler, d Sjamaan, d droomgenezer, het werk voor jouw persoonlijke heling gaat doen.

Je leert je Eigen Droom te creren, ook een Toekomst Droom leer je dromen zoals droomgenezers dromen kunnen en je gaat leren een incomplete herinnering te helen.

Incomplete herinneringen overkomen je en veranderen je karakter van het ene op het andere moment. En je weet niet waar het vandaan komt, of waarom dat gebeurt.
Incomplete herinneringen geven sociale angsten op momenten dat je het helemaal niet verwacht. Je begrijpt er niets van waarom je nu ineens.....

Met je gevoel dat je hierbij hebt, als je aan zo'n situatie denkt, wat je herhaaldelijk overkomt, heeft de Magir in jou de deur van de herinneringsruimte geopend en  kan je bij deze herinneringen aankomen.
Je herinneringsbeelden die hier aan geassocieerd zijn en die de Waarnemer je geeft, ga je helen zoals je dat in de cursus Memory Demonhealer geleerd hebt om daarna natuurlijk ook de OORZAAK in het verleden te helen.

Op het einde van de tweede cursusdag kiezen we een gemeenschappelijk wereld thema dat ons bezig houdt in het dagelijks leven. Over dat thema heeft ieder zijn of haar eigen gevoel. Dit gevoel gaan we weer met de Waarnemer in ons bekijken in beelden, let op: JOUW eigen gevoel is het uitgangspunt van de heling en dat  wordt geheeld.
Als het beeld verschijnt, ga jij "achterover in je luie stoel zitten"  de Grote Moeder doet het werk voor je. Ze laat je zien wat de oplossing voor dit wereld onderwerp is, ze heelt je.

De oplossing, van dit gemeenschappelijke wereld thema wat we gekozen hebben, is de creatie van Umai, het Licht, de Liefde, de Heler en die oplossing, het ideale eind beeld, kan je, als je dat wilt, uitzenden in de wereld.
De Wet van resonantie....het mee trillen met....de resonantie van de oplossing, de heling, gaat de wereld in. Gelijksoortige resonanties trekken er naar toe, ze komen van beide zijden dichter bij elkaar en flits, iemand, of een organisatie, of een regerings -  wereld - leider krijgt ineens een schitterend idee. Hij of zij heeft "opeens"  d oplossing gevonden voor deze situatie in de wereld.

Daar waar jouw geheelde uitgezonden beeld aankomt is d plaats waar het wezen moet om in de realiteit omgezet te kunnen worden. Iemand, of zij, hebben de kwaliteiten, de centen, de organisatie, de manschappen die jij niet hebt en waardoor jij zo vaak in wereld situaties (oorlog, honger enz.) je zo machteloos voelt, hulpeloos voelt, er boos over bent en pijn lijdt... Allemaal resonanties die jij dan weer uitzendt zonder dat je je daarvan bewust bent.

Dit is het sjamanenwerk waarvoor je geen complimenten ontvangt van buitenaf. Dit werk wordt door honderden sjamanen overal ter wereld gedaan om de wereld bij elkaar te houden!!!
Nu kan je eindelijk meewerken aan de vrede, het geluk en ga zo maar door in de wereld, zonder daarvoor uit je luie stoel te hoeven komen, zonder dat je met al die boosheid, machteloosheid blijft zitten de rest van je leven! En jij doet het niet: De Grote Moeder, Umai heelt het voor jou......voor allen!!!!

De vraag, die in deze derde cursus herhaaldelijk gesteld wordt, is: "Waar identificeer je je mee?"
Het is helemaal jouw keuze waarmee jij je wilt identificeren.

Dit schrijven eindigt met een citaat uit "Het pad naar de sjamaan" van Olga Kharitidi op blz. 225, eerste editie: De legende van Belovodia. (En die begint op blz. 223):

" .......Op deze manier leidde het mystieke erfgoed van deze oude beschaving ertoe dat het gebied Altai de oorspronkelijke bron werd voor vele van de grote wereldreligies. Er zijn altijd mensen binnen elk van deze verschillende tradities geweest die direct in contact stonden met Belovodia. Zo nu en dan is er kennis van daar tot jouw eigen beschaving doorgedrongen.

Dit gebeurt op momenten van rele dreiging voor de mensheid, zoals de wereldoorlogen. Deze kennis komt nu opnieuw tot je, omdat de kracht en energie (lees trauma geesten) die je hebt verzameld in staat zijn vele verschillende rampen te veroorzaken.

Belovodia wordt toegankelijk voor je bewustzijn om je te beschermen door je andere bestaanswijzen te tonen."

Dank aan Olga dat ze deze kennis naar het Westen heeft gebracht!

Home

De originele Dreamhealer-Warhealer pagina met de cursus data en overige informatie.Gezocht 100 gemotiveerde mensen die tussen 2,5 kg en 25 kg willen afvallen. En deel willen nemen aan een nieuw wetenschappelijk onderzoek.