"Een Sjamaan is iemand die zichzelf genezen heeft."

 

 

I  CURSUS  DREAMHEALER – WARHEALER  en   

II CURSUS  MEMORY DEMONHEALER 

 

 

III  CURSUS  LEEF JE EIGEN DROOM  en

IV CURSUS GRENZELOOS

Olga Yahontova (ex-Kharitidi), psychiater uit Novosibirsk en auteur van het boek ‘Het pad naar de Sjamaan’ en 'Meester van de Dromen' heeft in april 1999 - in november - december 2000 en in april 2002 aan therapeuten in Nederland een oeroude methode van helen doorgegeven.

In overleg met Olga en ook in combinatie met het oude weten uit andere culturen, gaf ik 22 jaar in cursussen deze leer door, die leidt tot: je zelf leren helen.

In oktober 2011 heeft Olga Yahontova, voorheen Kharitidi, in Frankrijk een workshop gegeven welke ik natuurlijk ook weer gevolgd heb. Deze methode van helen wordt nu, duidelijker dan ooit, aan de mensheid doorgegeven. Het oude weten, de kennis en de moderne psychiatrie, psychologie en psychotherapie komen nader tot elkaar.    English   

GRAAG EVEN OPGELET: NA 22 JAARSTOP IK MET HET GEVEN VAN DE CURSUSSEN I,  II,  III en IV

Ik ga me toeleggen op het ‘5D’ helen met De Grote Moeder en zal tzt weer nieuwe cursussen aanbieden voor allen die alle cursussen reeds gedaan hebben.  Dus, na wat maandjes zal ik wel zover zijn en de website aanpassen.

***Alle cursussen worden vanaf 20 maart 2022 verder geleid door Anya Willekens in Frankrijk, in het Nederlands, Engels en later ook in het Frans.  En door Jolin Swinkels in Nederland, ook in het Engels.  Voor de therapeutische sessies kan je ook bij hen terecht.  Zij hebben bij mij (Fransje Bik) alle trainingen gevolgd en nog extra lessen gekregen mbt de cursussen. Voor de goede orde: ik ben dus een studente van Olga Yahontova (ex Kharitidi), Anya en Jolin zijn weer studentes van mij en ik geef hen permissie al mijn cursussen door te geven. ***

Onder de cursussen zal ik iedere keer hun emailadres vermelden.

Mijn website is zoooooo oud dat het moderne windows geen linken meer wil maken, dus schrijf de emailadressen even over met pen en papier of misschien kan je het kopiëren.

I: Dreamhealer-Warhealer

Door het sjamanisme te verbinden met moderne technieken is het nu veel makkelijker geworden dan voorheen om traumageesten, ook herinneringsdemonen genoemd, op te sporen, afkomstig van dramatische trauma's en gebeurtenissen welke ooit in ons leven of vorige levens hebben plaatsgevonden. Deze traumageesten geven gevolgen en wendingen aan ons verdere leven en daardoor ook aan het leven van allen met wie wij verbonden zijn in het verleden, het heden en in de toekomst.

We leren deze trauma's door voelen te onderscheiden en kunnen ze typeren als het trauma van verloren ziel of het trauma van bezit. Afhankelijk van het trauma, gaan we leren om de pijnenergieën – traumageesten welke daaraan kleven - te helen. We gaan de trauma’s niet in en we gaan ook niet in de herbeleving van de trauma’s.

De pijnenergieën, dus de traumageesten, welke aan deze trauma’s kleven, trekken dagelijks aan ons levenselastiek en veroorzaken gevolgen op onze levensweg. Je leert deze traumageesten losmaken en je leert hoe je de traumageest van Verloren Ziel heelt.

De traumageesten leven als parasitaire energievelden, als hoogfrequente stoorvelden, om ons en in ons en veroorzaken ziekten, bepaald overlevingsgedrag, beďnvloeden ons denken en praten op mentaal en emotioneel niveau en beďnvloeden ons voelen in het dagelijkse leven. Zij belemmeren onze spirituele groei, onze talenten en ons kernpotentieel, ook op Archetype niveau. De traumageesten zullen, als zij niet geheeld zijn, ook trauma's veroorzaken bij andere mensen en zo zal de ziekelijke cyclus blijven bestaan en rampen veroorzaken.

Waar deze methode uit voortkomt, kan je lezen in het boek van Olga Kharitidi, blz. 223, ‘Het Pad naar de Sjamaan’: De legende van Belovodia, Shamballa in Altai-Siberië, Rusland.

Het doel is om door te geven hoe je pijnenergieën kunt helen, waardoor we geen nieuwe pijnen meer veroorzaken aan ons zelf en aan anderen en de ziekelijke cyclus eens kan stoppen in ons zelf en dus bij anderen met wie we verbonden zijn en zodoende ook in de wereld.

Tijdens deze cursusdagen vind je jouw begeleidende krachtdieren. Zij zullen je helpers zijn bij de helingen die je doet. Op het einde van de tweede dag leer je te reizen zoals Sjamanen kunnen reizen.

Neem s.v.p. een (losse) recente pasfoto van jezelf mee voor de nachtheling.

De cursus wordt gegeven in Frankrijk door Anya Willekens,  willekensaew@gmail.com    

Website:  www.umainaturellement.com  (Frans, Engels en Nederlands)

En in Nederland door Jolin Swinkels  jolin.swinkels@gmail.com

 

 II. Memory Demonhealer, is erop gericht op het vinden en verwijderen van Memory Demons.

Memory Demons wonen en leven in onze innerlijke ruimten en nemen deze ruimten in - nemen delen van onze identiteit in - stelen onze energie - denken voor ons - leven ons, waardoor wij de energie missen om voor ons zelf, voor onze eigen identiteit en voor onze dromen - roeping - voor wat wij willen - voor onze taak hier op aarde - in actie te komen.

Je werkt in deze cursus vanuit je verbindingen die je geleerd hebt in de Dreamhealer-Warhealer methode en nu verbind je je ook met je Spirituele Magiër en je Spirituele Waarnemer.

Je werkt in Ruimtes waarin dat, wat geheeld kan worden, door je spirituele helpers wordt aangeboden, als het ware op een dienblaadje. Je leert tijdens de cursus te onderscheiden wat je wel en wat je niet wilt laten bestaan in jouw beelden en jouw innerlijke ruimte. Afhankelijk van je keuzes, leer je te handelen en te helen. In deze modernere aanpak wordt natuurlijk ook de oorzaak geheeld.

Je gaat de trauma’s niet zien, je gaat niet in de herbeleving, je gaat niet de beelden in. Jij bent de baas van je beelden, je blijft in het Nu en maakt je keuzes voor het Nu en dus ook voor je toekomst. Je leert te transformeren (veranderen), weg te sturen, te creëren en te helen. Je komt ook in aanraking met wat niet van jou is, wat pijnenergieën zijn uit de voorouderlijn en nog in het geheugen ligt opgeslagen, ook familie demonen. Door je daarvan te bevrijden en te helen, zal je merken dat je meer en meer je eigen geschiedenis terug claimt en daardoor je eigen heden en toekomst aan het schrijven bent!

Aan het einde van deze dag ga je jouw ziel weer verbinden met je spirituele bron.

De cursus wordt gegeven in Frankrijk door Anya Willekens,  willekensaew@gmail.com    

Website:  www.umainaturellement.com  (Frans, Engels en Nederlands)

En in Nederland door Jolin Swinkels  jolin.swinkels@gmail.com

 

Olga Yahontova (voorheen Kharitidi):

Boeken:

Het Pad naar de Sjamaan

Meester van de Dromen.

Michael Gate

 

II. Cursus Leef je Eigen Droom en IV. Cursus Grenzeloos

Ná Dreamhealer-Warhealer en Memory Demonhealer komt de cursus Leef je Eigen Droom, welke Olga Yahontova (Kharitidi) in april 2002 heeft doorgegeven. Deelname aan "Leef je Eigen Droom" en “Grenzeloos” is mogelijk als cursus I en II gevolgd zijn.

In deze cursus bereik je een dieper niveau in het sjamanisme. Het eerste deel van de cursus is gericht op de persoonlijke helingen welke nu meer en meer door de Heler in jou gedaan worden. Je leert Droom Zelf te worden en je eigen dromen te creëren. Ook je wensen of je plannen kan je door dit droomwerk tot in details zien en de weg tot realisatie word je ook getoond. Je leert door droomwerk je wensen en je plannen naar de realiteit op te heffen.

Je leert te “spelen” met wat geleerd is in cursus I en II en je ontdekt hierbij ook de volg-orde, de ethiek welke je ook in het dagelijks leven in praktijk gaat brengen. Je gaat ondervinden dat het onmogelijke mogelijk is en meer en meer stap je in het grenzeloze van je zelf en je bestaan.

In deze cursus leer je ook hoe je in je originele dna helingen kunt verrichten en ziekten kunt helen via de meest simpele en doeltreffende hersenhelingsreis. Nieuwe wetenschap integreer en het sjamanisme.

Aan het einde van de cursus heb je geleerd je volledig ‘als instrument’ in dienst stellen van je Droom Genezer, de Heler, die door jou heen het helende werk doet. Het is een programma in deze twee dagen met ongelofelijke mogelijkheden en je zult de grenzeloosheid van wat er aan mogelijkheden bestaat met je mee naar huis nemen als een grote schat waar geen einde aan komt.

De cursus wordt gegeven in Frankrijk door Anya Willekens,  willekensaew@gmail.com    

Website:  www.umainaturellement.com  (Frans, Engels en Nederlands)

En in Nederland door Jolin Swinkels  jolin.swinkels@gmail.com

 

Altai kalender. Cosmic Frog.

 

 

 

Therapie

 

Enige voorbeelden van wat geheeld kan worden:

 

Als je heden en toekomst geblokkeerd zijn door het verleden.

Telkens terugkerende dromen, nachtmerries, depressies, beelden helen.

De geest van de ziekte opsporen en je van die geest bevrijden.

Heling in je originele blauwdruk.

Ziekten helen via de hersenen.

Herinneringen helen.

Jeugdherinneringen helen.

Op zoek gaan naar je roeping.

Antwoorden op je vragen vinden. (Indien toegestaan)

Identificatie van de bron van datgene wat je niet meer wilt!

Verloren ziel helingen.

Geestelijk Zelf helingen.

Je eigen weg terugvinden.

Je innerlijke wederhelft terugontvangen.

Heling op DNA en in de hersenen.

Enz. enz.

 

Mail voor sessies naar:

 In Frankrijk: Anya Willekens,  willekensaew@gmail.com    

Website:  www.umainaturellement.com  (Frans, Engels en Nederlands)

En in Nederland door Jolin Swinkels  jolin.swinkels@gmail.com

----------------------------------------------------------------------------------

 

Hieronder vind je twee van mijn favoriete affiliate aankondigingen:

 Hier is een link naar Freds Bouwtekeningen. Je kunt het niet zo gek bedenken of hij heeft er wel een tekening van. Je kunt zelf het onmogelijke mogelijk maken en Fred beantwoordt ook je vragen.

 

En hier komt de link naar Freds kippengids. Hier leer je alles over zelf kippenhouden en kippenhokken zelf te maken.

 

Werken met de Violette Vlam.

Hier leer je de basis-principes van healing via handoplegging en gerichte aandacht. Je leert hoe je de Violette Straal kunt richten op je zelf en anderen.

 

Heel goedkoop op het ogenblik, het hele anti cellulitis pakket.

Je cellulitis verdwijnt in 30 dagen. Lees zelf op haar site en er zitten twee waardevolle cadeaus bij.

 

En dan, voorlopig de laatste aankondiging van mijn affiliate 5D favorieten:

“Minimaliseren” In 4 modules leer je ‘ontspullen,’ ‘consuminderen,’ ‘versimpelen’ en ‘bewustwording’. Met als extra module: ‘minimalisme met een gezin.’ Je krijgt meer financiële ruimte, je gaat beter met de aarde om en je onthecht je van spullen. Je krijgt meer vrije tijd en vrijheid.

De Wet van Resonantie. 

Altai

Home Natuurlijk Helen

Naar De Berg in Frankrijk